Imottagning av betalningar

Betalningsmetoder
Leverantören väljer betalningsmetoderna som används. Huvudsakligen sker betalningarna med hjälp av Epassis kostnadsfria mobilapp. Kontakta Epassis kundt...
Inbetalning av Epassi-betalningar
Betalningar som gjorts med Epassi utbetalas automatiskt på tjänsteleverantörens konto fyra gånger per månad. Betalningen visas på kontot inom 2-3 arbetsdaga...
Vad kan man köpa med förmånerna?
Epassi Lunchförmån Epassi Lunchförmånen är personlig, och kan inte användas för att betala någon annans måltid. Epassi Lunchförmånen är syftad enbart för a...
Engångsavgift hos leverantören
Denna betalningsmetod används inte av restauranger. Logga in på Epassis webbtjänst med leverantörens kod (nummerserie) och välj “Gör en engångsbetalning...
Kan man betala flera personers betalningar med samma förmån?
Skattefördel är alltid personlig och kan inte betalas för andra än tjänster för eget bruk. Till exempel kan familjemedlemmars avgifter inge betalas med Epas...
Ska Epassis betalningar bekräftas på nätet?
Betalningarna behöver inte bekräftas separat. Kvittot som kunden mottagit via Epassi-appen eller ett sms är en verifikation för betalning. Båda kvittona vis...
Fler Epassi prisgrupper?
Det går att skapa snabbval för några priser. Vänligen meddela oss per e-post till adress palveluntarjoajat@epassi.com eller ravintolat@epassi.com), telefon ...
Annullera betalning
Du kan annullera en felaktig betalningstransaktion själv via Epassis onlinetjänst, om det gått mindre än en vecka efter betalningen skett.   Logga in på E...
Kunden betalar med MinaPengar Saldo / OmaRaha
I samband med Epassi-betalningstransaktionen (t.ex. Lunch, Sport, Kultur, Välmående) kan kunden göra en kompletterande betalning för att täcka det totala be...
En ny anläggning med annan förmånstyp?
Du kan skapa ett till leveratörskonto under ditt tjänsteföretag, om Epassi-betalningarna får betalas till samma kontonummer, enligt denna anvisning: 1. ...