Leverantören väljer betalningsmetoderna som används. Huvudsakligen sker betalningarna med hjälp av Epassis kostnadsfria mobilapp.


Kontakta Epassis kundtjänst för fler betalningsmetoder!  Skicka epost till adress palveluntarjoajat@epassi.com eller  ravintolat@epassi.com eller ring 020069000.


I Epassis sökning av leverantörer går det att se vilka betalningsmetoder som respektive leverantör använder. Systemet meddelar förmånstagarens namn för leverantören oavsett betalningsmetod, så att identiteten kan verifieras.


Betalningsmetoder

Mobilbetalning: Betalning som görs med Epassi-appen.

– Lunch, Sport, Kultur och Välmående


Textmeddelande; betalningsmetod i reserv för alla telefoner

– Lunch, Sport och Kultur

Om kunden inte har en smarttelefon, kan hen också betala via sms på numret 050 902 3456. Kunden skickar leverantörens sifferkod, mellanslag och belopp, t.ex. "39097 9,80".


Engångsbetalning; betalning baserad på telefonnumret.

– Sport, Kultur, Pendling och Välmående

Kundens identitet måste verifieras. Den här betalningsmetoden är inte automatiskt i bruk.


Online-betalning; betalning i Epassis webbtjänst.

Vanligen deltagaravgifter för evenemang och kursavgifter för kultur. Tjänsteleverantören får ett meddelande om betalning per e-post. Den här betalningsmetoden är inte automatiskt i bruk.