Leverantören väljer betalningsmetoderna som används. Huvudsakligen sker betalningarna med hjälp av ePassis kostnadsfria mobilapp.


Kontakta ePassis kundtjänst för fler betalningsmetoder!  Skicka epost till adress info@epassi.fi eller ring 020069000.


I ePassis sökning av leverantörer går det att se vilka betalningsmetoder som respektive leverantör använder. Systemet meddelar förmånstagarens namn för leverantören oavsett betalningsmetod, så att identiteten kan verifieras.


Betalningsmetoder

Mobilbetalning: Betalning som görs med ePassi-appen.

– Lunch, Sport, Kultur och Välmående


Textmeddelande; betalningsmetod i reserv för alla telefoner

– Lunch, Sport och Kultur

Om kunden inte har en smarttelefon, kan hen också betala via sms på numret 050 902 3456. Kunden skickar leverantörens femsiffriga kod eller bokstavssekvensen från ePassi-dekalens QR-kod, mellanslag och belopp, t.ex. "39097 9,80".


Engångsbetalning; betalning baserad på telefonnumret.

– Sport, Kultur, Pendling och Välmående

Kundens identitet måste verifieras. Den här betalningsmetoden är inte automatiskt i bruk.


Online-betalning; betalning av faktura i ePassis webbtjänst.

Vanligen deltagaravgifter för evenemang och kursavgifter för kultur. Tjänsteleverantören får ett meddelande om betalning per e-post. Den här betalningsmetoden är inte automatiskt i bruk.