Epassi Lunchförmån

Epassi Lunchförmånen är personlig, och kan inte användas för att betala någon annans måltid. Epassi Lunchförmånen är syftad enbart för att betala måltider, och kan inte användas för att betala alkohol- eller tobaksprodukter, tjänster eller varor.


Epassi Avtalslunch

Epassi Avtalslunchen är personlig, och kan inte användas för att betala någon annans måltid.

Epassi Avtalslunchen är ett sätt att ordna måltider till avtalspris mellan arbetsgivare och tjänsteföretag. Med Avtalslunchen är det möjligt att betala måltider med ett pris som har i förväg blivit överenskommet mellan arbetsgivaren och tjänsteföretaget.


Epassi skapar månatligen på månadens sista dag åt tjänsteföretaget en självfaktura enligt anvisningarna av skattemyndigheten. Självfakturan hittas via webbportalen när tjänsteföretaget loggar in till sitt konto.


Epassi Sportförmån

ePassi Sportförmånen är personlig, och kan inte användas för att betala någon annans avgifter gällande motionstjänster. Med ePassi Sportförmånen kan man inte betala icke-personliga seriebiljetter, varor eller vårdtjänster (t.ex. massage). Med ePassi Sportförmånen kan man betala enbart såna medlems- eller anslutningsavgifter som i sig själv berättigar till att använda tjänsterna.


Epassi Kulturförmån

Epassi Kulturförmånen är personlig, och kan inte användas för att betala någon annans avgifter som berättigar till användning av kulturtjänster. Med Epassi Kulturförmånen kan man inte betala icke-personliga seriebiljetter, varor eller vårdtjänster. Med Epassi Kulturförmånen kan man betala enbart såna medlems- eller anslutningsavgifter som i sig själv berättigar till att använda tjänsterna.


Epassi Pendlingsförmån

Epassi Pendlingsförmånen är personlig, och kan inte användas för att betala annat än förmånstagarens personliga resekort eller andra avgifter gällande kollektivtrafik som är godkända av skattemyndigheten.


Epassi Välmående

Epassi Välmående kan användas till att betala såna tjänster som enligt arbetsgivaren hör till företagshälsovården. Tjänsteföretaget bör försäkra att den köpta tjänsten hör till företagshälsovården och till arbetsgivarens begränsningar som de har ställt in till Epassi på tjänsterna som deras anställda kan betala för. Begränsningarna syns åt tjänsteföretaget i samband med att betalningen görs. Om tjänsteföretaget har ett avtal med arbetsgivaren, bör tjänsteföretaget följa de servicebestämningar som är i avtalet även i betalningar gjorda med Epassi  Välmående  .


Epassi MinaPengar saldo

I samband med en betalning gjord med någon av Epassis personalförmåner (t.ex. Lunch-, Sport-, Kultur-, Pendlings-, Välmåendeförmån), så kan betalaren använda MinaPengar saldo för att täcka skillnaden om inte förmånens saldo räcker till. Kvittot för betalningen har totala summan skild mellan den använda förmånen och MinaPengar saldot.