Epassi Lounas

Epassi Lounas on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muun kuin edunsaajan ateriaa. Epassi Lounas on tarkoitettu ainoastaan aterian maksamiseen, eikä sillä voi maksaa alkoholi- tai tupakkatuotteita, palveluita tai tavaraa.Epassi Sopimuslounas

Epassi Sopimuslounas on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muun kuin edunsaajan ateriaa.


Epassi Sopimuslounas on järjestelmä sopimusruokailukäytännön järjestämiseksi työnantajien ja Palveluntarjoajan välillä. Epassi Sopimuslounasta voidaan käyttää maksamaan ateriakokonaisuuksia, joista on ennalta sovittu työnantajan ja Palveluntarjoajan välillä.


Epassi muodostaa kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä Palveluntarjoajalle verohallinnon ohjeen A214/200/2016 (Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa) kohdan 5.4 mukaisen itselaskun sopimuslounasostoista. Itselasku asetetaan Palveluntarjoajan saataville Epassin verkkoportaaliin.Epassi Liikunta

Epassi Liikunta on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muita kuin edunsaajaa koskevia liikuntapalveluiden käyttöön oikeuttavia maksuja. Epassi Liikunnalla ei voi maksaa henkilöimättömiä sarjalippuja, tavaroita tai hoitopalveluita (esim. hierontaa). Epassi Liikunnalla voi maksaa ainoastaan sellaisia jäsen- tai liittymismaksuja, jotka itsessään oikeuttavat palveluiden käyttöön.Epassi Kulttuuri

Epassi Kulttuuri on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muita kuin edunsaajaa koskevia kulttuuripalveluiden käyttöön oikeuttavia maksuja. Epassi Kulttuurilla ei voi maksaa henkilöimättömiä sarjalippuja, tavaroita tai hoitopalveluita. Epassi Kulttuurilla voi maksaa ainoastaan sellaisia jäsen- tai liittymismaksuja, jotka itsessään oikeuttavat palveluiden käyttöön.Epassi Työmatka

Epassi Työmatka on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muita kuin edunsaajan henkilökohtaista matkakorttia tai muita verottajan hyväksymiä matkalippua koskevia joukkoliikenteen maksuja.Epassi Hyvinvointi

Epassi Hyvinvoinnilla voidaan maksaa työnantajien määrittelemiä työterveyshoitoon liittyviä palveluita. Palveluntarjoajan tulee varmistua ostetun palvelun liittyminen työterveyshoitoon sekä työnantajan Epassiin asettamat rajoitukset ostetulle palvelulle, jotka tuodaan näkyviin maksutapahtuman yhteydessä. Mikäli Palveluntarjoajalla on sopimus työnantajan kanssa, tulee Palveluntarjoajan noudattaa kyseisessä sopimuksessa sovittuja palvelumäärityksiä myös Epassi Hyvinvoinnilla tehdyissä maksuissa.Epassi OmaRaha

Epassin kohdennetun maksutapahtuman (esim. Lounas, Sportti, Kulttuuri, Työmatka, Hyvinvointi) yhteydessä maksaja voi tehdä täydentävän maksutapahtuman kattaakseen koko oston loppusumman. Maksukuitti sisältää erittelyn loppusumman jakautumisesta kohdennetun maksutapahtuman ja täydentävän maksutapahtuman kesken.