Betalningarna behöver inte bekräftas separat. Kvittot som kunden mottagit via Epassi-appen eller ett sms är en verifikation för betalning. Båda kvittona visar kundens namn, det betalade beloppet och tidpunkten, samt tjänsteleverantörens namn och identifikation.