Du kan annullera en felaktig betalningstransaktion själv via ePassis onlinetjänst, om det gått mindre än en timme efter betalningen skett.

 

Logga in på ePassi-onlinetjänsten med verksamhetsställets eller tjänsteleverantör användarnamnet. Välj "Dagens köp" så får du en lista över betalningstransaktioner som gjorts idag. När du väljer "Avbryt" på den felaktiga betalningens rad, så kommer betalningen att annulleras och summan att återföras till kundens ePassi-konto.

 

Om mer än en timme har gått sedan den felaktiga betalningen skett, kan du annullera betalningen genom att skicka e-post till info@epassi.fi, meddelandet bör innehålla följande information om den felaktiga betalningen:

-Tidpunkt

-Summa

-Kundens namn 

-Telefonnummer  Vi bekräftar per e-post när betalningstransaktionen annullerats.