Du kan annullera en felaktig betalningstransaktion själv via Epassis onlinetjänst, om det gått mindre än en vecka efter betalningen skett.

 

Logga in på Epassi-onlinetjänsten med verksamhetsställets eller tjänsteleverantör användarnamn. Välj "Statistik" samt datum så får du en lista över betalningstransaktioner som gjorts. När du väljer Avbryt på den felaktiga betalningens rad, så kommer betalningen att annulleras och summan att återföras till kundens Epassi-konto.

 

Om mer än en vecka gått sedan den felaktiga betalningen skett, kan du annullera betalningen genom att skicka e-post till peruutukset@epassi.fi, meddelandet bör innehålla följande information om den felaktiga betalningen:

-Tidpunkt

-Summa

-Kundens namn 

-Telefonnummer  Vi bekräftar per e-post när betalningstransaktionen annullerats. Vi annullerar inte betalningar på bas av kundens eget begär eller via telefon.