Du kan annullera en felaktig betalningstransaktion själv via ePassis onlinetjänst, om det gått mindre än en timme efter betalningen skett.

 

Logga in på ePassi-onlinetjänsten med verksamhetsställets eller tjänsteleverantör användarnamnet. Välj "Dagens köp" så får du en lista över betalningstransaktioner som gjorts idag. När du väljer X (Avbryt) på den felaktiga betalningens rad, så kommer betalningen att annulleras och summan att återföras till kundens ePassi-konto.

 

Om mer än en timme har gått sedan den felaktiga betalningen skett, kan du annullera betalningen genom att skicka e-post till info@epassi.fi, meddelandet bör innehålla följande information om den felaktiga betalningen:

-Tidpunkt

-Summa

-Kundens namn 

-Telefonnummer  Vi bekräftar per e-post när betalningstransaktionen annullerats.