Allmänt

Hur loggar man in i Epassi?
När du först tar Epassi i bruk, logga in med den personliga länken som du fått. Den personliga länken har du antingen fått per e-post eller som textmeddelan...
Inloggning misslyckades
Här finns instruktioner för inloggningen. Om inloggningen misslyckades, testa att göra följande åtgärder: Kontrollera att du fyllt i ditt telefonnumer ell...
Hur får jag Epassi i bruk?
Kontakta din arbetsgivare. Din arbetsgivare registrerar anställda. När din arbetsgivare har aktiverat ditt Epassi-konto, kommer du att meddelas om aktiverin...
Förmånens giltighetstid
Din arbetsgivare fastställer giltighetstid för dina förmåner. Oftast nollställs förmånen i slutet av året och kan inte längre användas. Om du vill kontr...
Mitt telefonnummer, epostadress eller namn har ändrats
Du kan redigera ditt telefonnummer samt din epostadress i Epassi-appen via fliken Användare, samt via Epassi-portalen via Användarinformation. Efternamn...
Vad är Flex?
Epassi Flex är den anställdas personliga välmåendebudget som kan användas fritt mellan arbetsgivarens valda förmåner.  Du ser ditt tillgängliga Flexsald...
Hur formas Lunchsaldot?
Systemet lägger till nytt saldo i Lunchförmånen vid början av varje månad, enligt den månadens arbetsdagar. I Lunchsaldot syns den maximala summa som går at...
Mitt nummer är aktivt hos min tidigare arbetsgivare
Ett telefonnummer kan bara ha ett Epassi-konto. Din förra arbetsgivare måste därför avlägsna din information före ett nytt konto tas i användning.  Kontakt...
Vilka tjänster kan jag köpa med Välmåendeförmånen?
Enligt skattelagstiftning kan man betala med Epassi Välmående sjukvårdsavgifter som är utanför företagshälsovården som till exempel: sport massage, klassisk...
Anställningsförhållandet upphörs, studieledighet och föräldraledighet m.m.
Förmånens giltighetstid är definieras av din arbetsgivare. Oftast upphör rättigheten till förmånen samtidigt som anställningsförhållandet. Vid behov kan du ...