Förmånens giltighetstid är definierad av din arbetsgivare. Oftast upphör rättigheten till förmånen samtidigt som anställningsförhållandet. Vid behov kan du fråga närmare uppgifter av din arbetsgivare. 


Vid studieledighet, föräldraledighet eller liknande längre ledighet kan din arbetsgivare tillfälligt pausa dina förmåner.

Om din arbetsgivare har pausat dina förmåner har du möjligheten att logga in till Epassi, men dina fömåner är inte längre aktiva eller tillgängliga. Fråga din arbetsgivare om mer information. 


Instruktioner för återbetalning av MinaPengar finns här.