Om du vill att vi återbetalar saldot som du har laddat från ditt eget bankkonto till Epassi, kan du begära pengarna tillbaka via Epassi portalen. Logga in och fyll i ditt kontonummer via "Kräv tillbaka personligt saldo" - knappen. 


Om ditt konto är stängt vänligen kontakta omaraha@epassi.fi, inkludera i meddelandet ditt namn, din arbetsgivares namn, ditt telefonnummer samt kontonummer dit du vill att pengarna skall återbetalas.


Vi utför utbetalningen manuellt och pengarna borde vara på ditt bankkonto inom 5 bankdagar. Vi debiterar en serviceavgift på 5€ för gireringen, genom att dra av beloppet från saldot.