Om du vill att vi återbetalar saldot du har laddat till ditt eget bankkonto, kan du begära pengarna tillbaka via vår hemsida. Logga in och fyll i ditt kontonummer via Kräv tillbaka personligt saldo- knappen. 


Om ditt konto är stängt vänligen kontakta omaraha@epassi.fi, inkludera i meddelandet din arbetsgivares namn, ditt telefonnummer samt kontonummer vart du vill att pengarna skall betalas till.


Vi utför gireringen manuellt och den visas på ditt bankkonto inom 7 bankdagar. Vi debiterar en serviceavgift på 5€ för gireringen, genom att dra av beloppet från saldot.