Personligt saldo

Hur laddar jag mitt saldo på Personligt Saldo (OmaRaha)?
När du vill ladda ditt personliga saldo, logga in med din webbläsare till ditt ePassi-konto eller via vår mobilapp. Klicka på "ladda saldo" i ...
Referensnumret saknas eller är ogiltigt i min girering till Personligt Saldo, hur gör jag?
Om du har gjort en girering till Personligt Saldo utan ditt personliga referensnummer eller om det är ogiltigt, kommer gireringen inte automatiskt att rikta...
Hur betalas förmånens beskattningsvärde med Personligt Saldo?
Förmånens beskattningsvärde betalas till arbetsgivaren från Personligt Saldo. Dessa två utgör tillsammans den förmån som ska användas, såsom t.ex Lunchförmå...
Vad händer åt mitt Personliga saldo vid årsskiftet?
Vid årsskiftet så flyttas oanvänd personlig saldo som sådan över till nästa år.
Hur får jag tillbaka pengarna jag laddade till Personligt Saldo?
Om du vill att vi återbetalar saldot du har laddat till ditt eget konto, vänligen kontakta omaraha@epassi.fi. Vi utför gireringen manuellt och den visas...