MinaPengar kan användas för att betala det beskattningsbara värdet av Lunchförmånen, det vill säga egen andel och den del som överstiger maxvärdet på Lunchförmånen.

 

Ditt lunchsaldo består av det maximala värdet av Lunchförmånen som bestämts av din arbetsgivare (t.ex. 13,50€) och antalet arbetsdagar i månaden (t.ex. 21 arbetsdagar). Av Lunchförmånen värde betalar din arbetsgivare max. 25 % och den resterande delen av värdet (dock minst 8,50 €) betalas av dig, det är den såkallade  egna andelen av lunchförmåne. 


Den egna delen (självrisken) i fråga kan betalas med MinaPengar saldo, om ni har det i bruk. Ditt Lunch saldo blir tillgängligt när du laddat din andel med MinaPengar från din nätbank. Du kan ladda din andel när som helst och förmånen är tillgänglig omedelbart.