I enlighet med regelverket kring penningtvätt måste Epassi känna sina kunder. Vi får inte ingå avtal eller utföra enskilda betalningstransaktioner med kunder om vi inte känner dem tillräckligt väl.  

Vi har inga tvivel gällande din ärlighet eller någon annan av våra kunder. Vi misstänker dig inte på något vis, utan vi litar på att du använder Epassi i enlighet med alla applicerbara regler. Alla våra kunder behöver besvara de här frågorna så att vi kan motverka kriminella aktiviteter och göra Epassi ännu säkrare. 

Om du inte besvarar våra frågor är vi tvingade till att begränsa din tillgång till Epassis tjänster. Efter den 31 augusti 2021 kommer du inte kunna använda dina Finnair-poäng eller ladda MinaPengar till Epassi.