Om du vill att vi återbetalar MinaPengar saldot som du har laddat till Epassi, kan du begära pengarna tillbaka via Epassis web tjänst. Logga in och fyll i ditt kontonummer via "Kräv tillbaka MinaPengar saldo" - knappen, som hittas i MinaPengar ikonen, välj sedan "Skicka din begäran" . 


Om ditt konto är stängt vänligen skicka e-post till omaraha@epassi.fi, med rubrik: Returnera MinaPengar saldo.

Meddelandet bör innehålla följande uppgifter:

1.Din tidigare arbetsgivare vart du laddat MinaPengar saldo.

2. Sitt telefonnummer eller e-postadressen som var registrerad på Epassi kontot

3. Kontonummer dit du vill att pengarna skall återbetalas.


Återbetalningen kommer att utföras till det kontonummer du angett. Begäran om återbetalning behandlas manuellt inom en vecka, varefter betalningen visas på ditt konto inom 1-3 bankdagar.


Obs! Vi debiterar en serviceavgift på 5€ för återbetalningen, serviceavgiften dras automatiskt av från saldot.


Om du vill överföra MinaPengar saldo från ditt Epassi-konto till en annan arbetsgivares Epassi-konto (vi tar ingen serviceavgift för detta) eller om du har andra frågor om MinaPengar, vänligen kontakta vår kundtjänst med en supportförfrågan eller per e-post till info@epassi.fi.