Systemet lägger till nytt saldo i Lunchförmånen vid början av varje månad, enligt den månadens arbetsdagar. I Lunchsaldot syns den maximala summa som går att använda under den nuvarande månaden.


Om arbetgivaren har ställt in att den anställda betalar Lunchförmånens personliga andel m.h.a. ePassi Personligt saldo:


Den anställda aktiverar lunchförmånen för bruk genom att ladda Personligt saldo till sitt ePassi-konto via sitt bankkonto. Efter det så får den anställda lunchssaldo vid början av varje månad enligt den månadens arbetsdagar. Arbetsgivarens lunchförmån och den personliga andelen tillsammans formar det användbara beloppet.


Den personliga andel som du laddat till ditt konto och antalet arbetsdagar som är kvar i månaden påverkar det användbara beloppet på följande vis:


Om du laddar mera Personligt saldo än nödvändigt i relation med de arbetsdagar som är kvar i nuvarande månaden, så lägger systemet inte ännu till arbetsgivarens andel för nästa månad. Arbetsgivarens andel läggs automatiskt alltid till på den första dagen av varje månad. P.g.a. det här så kan Personlga saldot vara mer än den summa som syns i bruk under Lunchförmånen.


Personligt saldo bör finnas laddat på ePassi-kontot så att Lunchförmånen är i bruk. Du kan ladda mera personligt saldo till ditt konto när som helst.


Administration av ePassi sköts av arbetsgivaren.