Systemet lägger till nytt saldo i Lunchförmånen vid början av varje månad, enligt den månadens arbetsdagar (t.ex.20 arbetsdagar). I Lunchsaldot syns den maximala summa som går att använda under den nuvarande månaden. Dagsbeloppet för Lunchförmånen bestäms av din arbetsgivare, dock inom ramen som skattemyndigheten bestämt år 2024 är gränserna som skattemyndigheten fastställt för lunchförmånen 8,50 - 13,50 euro/arbetsdag

.

Det maximala antalet gånger som får användas av lunchförmånen per kalenderåret har angetts i Epassi, enligt skattemyndighetens anvisningar. Vanligtvis är detta belopp antalet beräknade arbetsdagar för hela året minus fem veckors semestertid. Om inte arbetsgivaren har kommit överens om en annan distributionsmetod fördelar systemet till den anställde den första dagen varje månad antalet måltider för den aktuella månadens arbetsdagar (t.ex. 20 måltider) fram till det maximala antalet måltider för hela året nås (235 måltider som standard år 2024).


Användningen av förmånen på semester eller på helger är inte begränsad, men varje gång Lunchförmånen används minskar antalet måltider för hela året. Så om du äter varje arbetsdag och även under semestern, så är det i december färre användnings antal kvar än arbetsdagar. Epassi-applikationen visar antalet återstående användningar. Du kan inte använda Lunchförmånen mer än så många gånger, även om du fortfarande har pengar kvar på ditt lunchsaldo – det har skattemyndigheten bestämt.


Om arbetsgivaren har ställt in att den anställda betalar Lunchförmånens personliga andel m.h.a. Epassi MinaPengar saldo:


Den anställda aktiverar lunchförmånen i bruk genom att ladda MinaPengar saldo till sitt Epassi-konto via sitt bankkonto. Efter det får den anställda lunchssaldo vid början av varje månad enligt den månadens arbetsdagar. Arbetsgivarens lunchförmån och den personliga andelen tillsammans formar det användbara beloppet.


Den personliga andel som du laddat till ditt konto och antalet arbetsdagar som är kvar i månaden påverkar det användbara beloppet på följande sätt:


Om du laddar mera MinaPengar saldo än nödvändigt i relation till de arbetsdagar som är kvar i nuvarande månaden, så lägger systemet inte ännu till arbetsgivarens andel för nästa månad. Arbetsgivarens andel läggs alltid automatiskt till på den första dagen av varje månad. P.g.a. det här så kan MinaPengar saldot vara mer än den summa som syns i bruk under Lunchförmånen.


MinaPengar saldo bör finnas laddat på Epassi-kontot för att Lunchförmånen ska vara i bruk. Du kan ladda mera MinaPengar saldo till ditt konto när som helst.