Systemet lägger till nytt saldo i Lunchförmånen vid början av varje månad, enligt den månadens arbetsdagar. I Lunchsaldot syns den maximala summa som går att använda under den nuvarande månaden.


Om arbetsgivaren har ställt in att den anställda betalar Lunchförmånens personliga andel m.h.a. Epassi MinaPengar saldo:


Den anställda aktiverar lunchförmånen i bruk genom att ladda MinaPengar saldo till sitt Epassi-konto via sitt bankkonto. Efter det får den anställda lunchssaldo vid början av varje månad enligt den månadens arbetsdagar. Arbetsgivarens lunchförmån och den personliga andelen tillsammans formar det användbara beloppet.


Den personliga andel som du laddat till ditt konto och antalet arbetsdagar som är kvar i månaden påverkar det användbara beloppet på följande sätt:


Om du laddar mera MinaPengar saldo än nödvändigt i relation till de arbetsdagar som är kvar i nuvarande månaden, så lägger systemet inte ännu till arbetsgivarens andel för nästa månad. Arbetsgivarens andel läggs alltid automatiskt till på den första dagen av varje månad. P.g.a. det här så kan MinaPengar saldot vara mer än den summa som syns i bruk under Lunchförmånen.


MinaPengar saldo bör finnas laddat på Epassi-kontot för att Lunchförmånen ska vara i bruk. Du kan ladda mera MinaPengar saldo till ditt konto när som helst.


Administration av Epassi sköts av arbetsgivaren.