Din arbetsgivare avgör vilka förmåner som erbjuds till anställda och hur länge förmånerna är i kraft. Generellt är förmånerna i giltiga ett kalenderår, och i slutet av året nollställs förmånsaldot. 


Kontrollera giltighetstiden för dina förmåner av din arbetsgivare eller via en webbläsare på vår hemsida :https://services.epassi.fi/ui/login , klicka på förmånen och scrolla ner för att fram informationen.Om fältet  "Förfallodatum för saldo" är tomt kommer ditt saldo att förfalla den 31.12.


Vid slutet av anställningsförhållandet upphör förmånens giltighet när anställningsförhållandet upphör. Vid längre frånvaro kan arbetsgivaren också dra in rätten att utnyttja förmånen. Men det varierar beroende på arbetsgivaren.


Kom ihåg att använda din förmån under dess giltighetstid, eftersom outnyttjad förmån inte kommer att återbetalas.

 

Instruktioner för returnering av oanvänt MinaPengar saldo hittas här.