Du kan bara ha ett Epassi-konto med samma telefonnummer, så din tidigare arbetsgivare bör radera Epassi kontot innan ett nytt Epassi konto kan skapas åt dig.

 

Kontakta din tidigare arbetsgivare och be dem ta bort dig från Epassi-systemet. Efter detta kan din nuvarande arbetsgivare skapa ett nytt Epassi-konto åt dig med ditt telefonnummer.

 

Om du arbetar för två olika arbetsgivare och du har rätt till bådas Epassi-förmåner, kan en av arbetsgivarna skapa ett Epassi-konto genom att lägga till en extra nolla framför ditt telefonnummer samt en fungerande e-postadress. 


Genom att göra detta länkas dina olika arbetsgivares konton och du kan välja vilket förmånskonto du använder till vilket köp via Epassi appens Användare- . Endast en arbetsgivarförmån kan användas för ett köp åt gången.