Epassi Flex är den anställdas personliga välmåendebudget som kan användas fritt mellan arbetsgivarens valda förmåner. 


Du ser ditt tillgängliga Flexsaldo och dina förmåner under Saldon-fliken när du logger in till Epassi. Flex bildar ett saldo som du kan använda bland de beviljade förmånerna. Den anställda kan om hen önskar använda hela Flexsaldot för en enskild förmån, till exempel sport, eller använda saldot för alla beviljade förmåner. Förmånerna kan användas inom ramen för de maximibelopp som fastställts av skattemyndigheten.

Betalningen med Epassi Flex sker likadant som med andra Epassi-förmåner.