Epassi Flex är den anställdas personliga välmåendebudget som kan användas fritt mellan arbetsgivarens valda förmåner(Sport & Kultur, Välmående, Pendling). 


Du ser ditt tillgängliga Flex saldo samt dina förmåner som din arbetsgivare valt under Saldon-fliken när du logger in till Epassi appen. 

Flex bildar ett saldo som du kan använda mellan förmånerna som valts åt dig. Den anställda kan om hen önskar använda hela Flexsaldot för en enskild förmån, till exempel sport, eller använda saldot för alla beviljade förmåner. Förmånerna kan användas inom ramen för de maximibelopp som fastställts av skattemyndigheten.


Om din arbetsgivare har satt en självrisk för förmånen, som betalas med MinaPengar, måste du ladda saldot i MinaPengar för att aktivera förmånerna. Instruktioner för nedladdning av MinaPengar finns här. Du kan använda den här kalkylatorn för att beräkna storleken på din egen del.


Betalning med Epassi Flex sker på samma sätt som med övriga Epassiförmåner. 

Instruktioner för betalning finns här.