Det är lätt att betala med Epassi! De olika sätten att betala med Epassi är vår mobilapp, betalning med hjälp av telefonnummer, SMS och onlinebetalning. De betalningssätt som tas emot av leverantörerna syns då man öppnar leverantörens information via sökfunktionen.