Betalning

Hur betalar man med ePassi?
Det är lätt att betala med ePassi! De olika sätten att betala med ePassi är vår mobilapp, betalning med hjälp av telefonnummer, SMS och onlinebetalning. De ...
Hur länge är ePassi mobilappens kvitto giltigt?
Ta i beaktan att kvitton för betalningar gjorda med ePassi mobilappen är giltiga i 15 minuter, så betala när du är på plats och kan visa kvittot vid kassan ...
Betalning till fel ställe eller dubbel betalning
Om du har gjort en dubbel betalning eller betalat till fel ställe, vänligen kontakta företaget. Det ställe som mottagit betalningen måste bekräfta den annul...
Hur dyra eller billiga luncher kan jag betala med ePassi Lunchförmånen?
Lunchförmånen kan användas för att betala måltider mellan minst 6,90€ och högst 10,90€ enligt skattemyndighetens anvisningar för 2021. Arbetsgivaren kan ock...
Hur man gör en online-betalning?
Vissa leverantörer, till exempel en del idrottsklubbar och kulturinstitut, kan inte ta emot betalning vid kassan. De ger dig i stället en faktura som du kan...
NFC kontaktlös betalning
Användning av kontaktlös betalningsfunktion (NFC). Kontaktlös betalning kan användas i vissa restauranger som har ePassi-läsare. Dessa restauranger är oftas...