Betalning

Hur betalar man med Epassi?
Det är enkelt att betala med Epassi. Du kan betala med Epassi appen, med ditt telefonnummer, per textmeddelande eller via onlinetjänsten. Observera att samt...
Betalning till fel ställe eller dubbelbetalning
Om du har gjort en dubbelbetalning eller betalat till fel ställe, vänligen kontakta företaget. Det ställe som mottagit betalningen måste bekräfta den annull...
Hur länge är Epassi mobilappens kvitto giltigt?
Ta i beaktan att kvitton för betalningar gjorda med Epassi mobilappen är giltiga i 15 minuter, så betala när du är på plats och kan visa kvittot vid kassan ...
Hur dyra eller billiga luncher kan jag betala med Epassi Lunchförmånen?
Lunchförmånen kan användas för att betala måltider mellan minst 8,50€ och högst 13,50€ enligt skattemyndighetens anvisningar för 2023. Arbetsgivaren kan ock...
Epassi Lunch tagg
Epassi Lunch tagg kan användas i vissa restauranger som har en Epassi-läsare. Dessa restauranger är oftast utvalda av arbetsgivaren och har avtalsenliga pri...
Problem med telefonnummer eller SMS betalning
För att kunna betala med telefonnummer eller sms måste ditt telefonnummer läggas till i dina användaruppgifter. Du kan lägga till telefonnumret i Epassi-a...
Betala med Epassi utan smarttelefon?
Utan smarttelefon kan du betala med Epassi på följande sätt:   Betala med telefonnummer   Vissa leverantörer accepterar betalning med telefonnummer....