Betalning

Hur betalar man med Epassi?
Det är lätt att betala med Epassi! De olika sätten att betala med Epassi är vår mobilapp, betalning med hjälp av telefonnummer, SMS och onlinebetalning. De ...
Betalning till fel ställe eller dubbelbetalning
Om du har gjort en dubbelbetalning eller betalat till fel ställe, vänligen kontakta företaget. Det ställe som mottagit betalningen måste bekräfta den annull...
Hur länge är Epassi mobilappens kvitto giltigt?
Ta i beaktan att kvitton för betalningar gjorda med Epassi mobilappen är giltiga i 15 minuter, så betala när du är på plats och kan visa kvittot vid kassan ...
Hur dyra eller billiga luncher kan jag betala med Epassi Lunchförmånen?
Lunchförmånen kan användas för att betala måltider mellan minst 7,15€ och högst 11,30€ enligt skattemyndighetens anvisningar för 2022. Arbetsgivaren kan ock...
NFC kontaktlös betalning
Kontaktlös betalning (NFC) kan användas i vissa restauranger som har Epassi-läsare. Dessa restauranger är oftast utvalda av arbetsgivaren och har avtalsenli...