Lunchförmånen kan användas för att betala måltider mellan minst 8,50€ och högst 13,50€ enligt skattemyndighetens anvisningar för 2023. Arbetsgivaren kan också ställa in något annat värde mellan 8,50€ och 13,50€ som dagliga värdet för lunchförmånen.


Att betala måltider med priser utanför detta är möjligt m.h.a. MinaPengar saldot. Med MinaPengar saldo är det möjligt att betala luncher under 8,50€ eller över 13,50. MinaPengar saldo är värde som användaren själv flyttar över från sitt bankkonto till sitt Epassi-konto och använder sedan när de betalar.


MinaPengar saldo är speciellt smidigt när måltidens pris överskrider förmånens värde. 

Exempel: Arbetsgivaren har ställt in 10€ som det dagliga värdet i lunchförmånen. Om måltiden kostar ändå 12€, så kan man betala hela summan smidigt med Epassi mobilappen: lunchsaldo 10€ + MinaPengar  saldo 2€ = 12€


I betalningen tas det dagliga värdet från lunchförmånen och den del som överskrider det dagliga värdet från MinaPengar saldot. Därmed finns det ingen övre gräns på hur mycket man kan betala för en måltid. Även summor under 8,50€ kan betalas i sin helhet med MinaPengar saldo.


Läs mera om MinaPengar saldo:

https://www.epassi.fi/fi/omaraha