Lunchförmånen kan användas för att betala måltider mellan minst 6,90€ och högst 10,90€ enligt skattemyndighetens anvisningar för 2021. Arbetsgivaren kan också ställa in något annat värde mellan 6,90-10,90€ som dagliga värdet för lunchförmånen.


Att betala måltider med priser utanför detta är möjligt m.h.a. ePassi Personligt saldo. Med Personligt saldo är det möjligt att betala luncher under 6,90€ eller över 10,90€. Personligt saldo är värde som användaren själv flyttar över från sitt bankkonto till sitt ePassi-konto och använder sedan när de betalar.


Personligt saldo är speciellt smidigt då när måltidens pris överskrider förmånens värde. Exempel: Arbetsgivaren har ställt in 10€ som det dagliga värdet i lunchförmånen. Om måltiden kostar ändå 12€, så kan man betala den smidigt med ePassi mobilappen på en gång: lunchsaldo 10€ + Personligt saldo 2€ = 12€


I betalningen så tas det dagliga värdet från lunchförmånen och den del som överskrider det dagliga värdet från Personliga saldot. Därmed finns det ingen övre gräns på hur mycket man kan betala för en måltid. Även summor under 6,90€ kan betalas i sin helhet med Personligt saldo.


Läs mera om personligt saldo

https://www.epassi.fi/fi/omaraha