Om du har gjort en dubbelbetalning eller betalat till fel ställe, vänligen kontakta företaget. Det ställe som mottagit betalningen måste bekräfta den annullerade betalningen (betalarens namn, tidpunkt och belopp) till Epassi per e-post (peruutukset@epassi.fi).

Epassi har inte rätt att ingripa i de betalningar som görs utan mottagarens tillstånd efter att betalningstransaktionen är gjord. Leverantören kan också själv annullera betalningen i Epassi webtjänsten om det gått mindre än en vecka sedan transaktionen.