Administration av anställda

Anställningen upphör / förmånens giltighet
I den anställdas uppgifter kan man på förhand ange anställningens sista dag. Sista anställningsdagen är den sista dagen förmånen kan användas. Efter det avb...
Att uppdatera telefonnummer
  En anställd kan redigera sitt telefonnummer direkt via Epassi appen under "Användare" och Redigera, samt via Epassi-portalen under rubrik Använ...
Hur beviljas förmånerna för visstidsanställda?
En visstidsanställd får ett aktiverings- och ett avaktiveringsdatum och systemet relaterar förmånen till den angivna tiden. Om anställningen fortsätter, änd...
Förmånsbeloppet när en anställd läggs till Epassi mitt under året
Det är arbetsgivarens beslut huruvida förmånen beviljas den anställda för hela året eller inte. Om en anställd läggs till i systemet utan aktiveringsdatum, ...
Hur beviljas förmånerna för deltidsarbetande?
Arbetsgivaren meddelar arbetstiden i procent (t.ex. 50) i den deltidsanställdas uppgifter, varvid systemet relaterar förmånen till procentsatsen.