En visstidsanställd får ett aktiverings- och ett avaktiveringsdatum och systemet relaterar förmånen till den angivna tiden. Om anställningen fortsätter, ändrar arbetsgivaren avaktiveringsdatumet, varvid systemet automatiskt utökar saldot enligt det nya datumet.