Työnantaja päättää annetaanko työntekijälle koko vuoden etu vai suhteutetaanko edun suuruus työsuhteen pituuteen.

Määräaikaiselle työntekijälle voidaan merkitä edun aktivointi- ja keskeytyspäivämäärä ja järjestelmä suhteuttaa edun annetulle ajalle. Jos määräaikaisuus jatkuu, työnantaja muuttaa keskeytyspäivämäärää ja järjestelmä lisää automaattisesti saldoa uuden päivämäärän mukaan.