Työntekijöiden hallinta

Työsuhde päättyy / edun voimassaolo
Työntekijän tietoihin voidaan etukäteen merkitä työsuhteen päättymispäivä. Päättymispäivä on edun viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen järjestelmämme katka...
Matkapuhelinnumeron vaihtaminen
Mikäli työntekijän puhelinnumero vaihtuu, tulee työnantajan muuttaa se työntekijän tietoihin. Työntekijän tulee myös itse muokata puhelinnumeronsa aan sovel...
Millä tavalla määräaikaiselle työntekijälle jaetaan etuja?
Työnantaja päättää annetaanko työntekijälle koko vuoden etu vai suhteutetaanko edun suuruus työsuhteen pituuteen. Määräaikaiselle työntekijälle voidaan mer...
Edun määrä, kun työntekijä lisätään Epassiin kesken vuotta
On työnantajan päätettävissä, annetaanko etu työntekijälle koko vuoden osalta vai ei. Jos työntekijä lisätään järjestelmään ilman aktivointipäivää, jakaa pa...
Millä tavalla osa-aikaiselle työntekijälle jaetaan etuja?
Työnantaja merkitsee työntekijän tietoihin osa-aikaprosenttiluvun (esim. 50) ja järjestelmä suhteuttaa edun työntekijälle tämän luvun mukaan. Ota yhteyttä ...