Endast arbetsgivaren kan göra ändringar i de anställdas telefonnummer. Ändringen kan göras efter att du har loggat in i ePassis onlinetjänst med företagets användarnamn.