I den anställdas uppgifter kan man på förhand ange anställningens sista dag. Sista anställningsdagen är den sista dagen förmånen kan användas. Efter det avbryter systemet nyttjanderätten och personen avlägsnas automatiskt från företagets aktiva anställda.


Enligt skattemyndighetens anvisningar sparar systemet uppgifterna för alla anställa i fem år efter innevarande år. Om anställningsförhållandet redan har upphört kan den anställdas förmåner stängas av genast genom ett klick på “Ta bort anställd”-länken. Anställda som inte längre har förmånen finns ändå kvar i användningsrapporterna.