Det är arbetsgivarens beslut huruvida förmånen beviljas den anställda för hela året eller inte. Om en anställd läggs till i systemet utan aktiveringsdatum, delar tjänsten automatiskt upp förmånen mellan de resterande månaderna. Till exempel, en anställd som läggs till i april kommer att få förmåner för totalt nio månader. Om aktiveringsdatumet ändras till den 1 januari, får personen förmånen för hela året.