När Flex-förmånen är aktiverad:


Flex saldot samt vilka förmåner som är valda till Flex förmånen kan man se via Epassi appen eller via Epassi web servisen under Saldon- rubriken.


Flex saldot är budjeten som man kan använda mellan de förmåner man fått i bruk. Saldot går att använda till en viss förmån, t.ex. Sport (med beaktan till skattemyndighetens årliga gränser), eller så kan man dela upp Flex saldot mellan alla förmåner som är valda till Flex. Saldot minskar från varje förmån efter att man har gjort en betalning, och nya summan som är användbar uppdateras automatiskt under varje förmån.


Exempel på hur saldot kan se ut som anställd:


            Ursprungliga saldot

Flex            400€        Saldot som den anställda har i bruk

Förmån 1    400€

Förmån 2    400€


I exemplet så är det användbara saldot totalt 400€ och det syns under Flex. Under det ser man de förmåner som är valda till Flex. Vid varje förmån står det hur mycket av saldot finns att använda till just den förmånen. Summorna räknas inte ihop.