Allmänt

Flex saldot från den anställdas synvinkel
När Flex-förmånen är aktiverad: Flex saldot samt vilka förmåner som är valda till Flex förmånen kan man se via Epassi appen eller via Epassi web servise...
Flex saldo - arbetsgivarens synvinkel
När Flex-förmånen är aktiverad:  Genom att logga in med arbetsgivarens användarnamn till vår web tjänst så kan arbetsgivaren se Flex-saldot och alla för...
Hur beviljas förmånerna för deltidsarbetande?
Arbetsgivaren meddelar arbetstiden i procent (t.ex. 50) i den deltidsanställdas uppgifter, varvid systemet relaterar förmånen till procentsatsen.
Årsskiftet och förmånerna
Arbetsgivaren bör se till att informationen gällande deras anställdas konton är uppdaterad, personer som inte längre är anställda har tagits bort från syste...