Allmänt

Flex -saldot från den anställdas synvinkel
När Flex-förmånen är aktiverad: Flex-saldot som är i bruk och förmånerna som den är kopplad till kan man se genom att logga in med sitt eget användarnam...
Flex saldo - arbetsgivarens synvinkel
När Flex-förmånen är aktiverad:  Genom att logga in med arbetsgivarens användarnamn så kan arbetsgivaren se Flex-saldot och alla förmåner som är kopplad...
Hur beviljas förmånerna för deltidsarbetande?
Arbetsgivaren meddelar arbetstiden i procent (t.ex. 50) i den deltidsanställdas uppgifter, varvid systemet relaterar förmånen till procentsatsen.
Årsskiftet och förmånerna
Arbetsgivaren bör se till att informationen gällande deras anställdas konton är uppdaterad, personer som inte längre är anställda har tagits bort från syste...