Kun Flex- etu on otettu käyttöön:


Käytettävissä olevan Flex saldon ja siihen liitetyt edut voi nähdä omilla tunnuksilla Epassi-sovelluksesta tai verkkopalvelusta. Flex muodostaa saldon, jota voi käyttää myönnettyjen etujen kesken. Flex saldon voi käyttää yksittäiseen etuun, kuten liikuntaan  (verotusarvojen puitteissa) tai käyttää saldoa kaikkiin myönnettyihin etuihin. Flex saldo vähenee jokaisen edulla maksamisen jälkeen. Samoin etukohtaiset saldot päivittyvät maksutapahtumien myötä.


Esimerkki Flex saldonäkymästä edunsaajan näkökulmasta:

            Alkusaldo

Flex         400€           Työntekijän käytettävissä oleva saldo

Etu 1       400€    

Etu 2       400€                   


Esimerkissä työntekijän käytettävissä oleva saldo on 400€ ja se näkyy Flex -saldon kohdassa. Tämän alapuolella näkyy Flexiin liitetyt edut.  Jokaisen edun kohdalla näkyy kuinka paljon etua voi enintään käyttää kyseiseen etuun, summia ei lasketa yhteen.