ePassi Flex är den anställdas personliga välmåendebudget som kan användas fritt mellan arbetsgivarens valda förmåner. Betalningen med ePassi Flex sker likadant som med andra ePassi-förmåner. 


Du ser ditt tillgängliga Flexsaldo och dina förmåner i ePassi-appen eller i ditt konto. Flex bildar ett saldo som du kan använda bland de beviljade förmånerna. Den anställda kan om hen önskar använda hela Flexsaldot för en enskild förmån, till exempel sport, eller använda saldot för alla beviljade förmåner. Flexsaldot minskar efter varje förmånsbetalning. Förmånerna kan användas inom ramen för de maximibelopp som fastställts av skattemyndigheten.