Här finns instruktioner för inloggningen. Om inloggningen misslyckades, testa att göra följande åtgärder:

  • Kontrollera att du fyllt i ditt telefonnumer eller din e-postadress korrekt 
  • Kontrollera din Skräppost/Spam- låda om engångskoden skickades dit
  • Använd alltid den senaste engångskoden som du fått, eftersom varje enskild kod är bara i kraft en gång.
  • Fråga din arbetsgivare med vilka uppgifter du är registrerad med till Epassi, samt att ett Epassi konto blivit skapad åt dig.
  • Om inloggningen misslyckas och du får ett felmeddelande om autentisering, uppdatera din telefon till det senaste operativsystemet och installera om Epassi-applikationen.


Om du ännu har problem med att logga in efter åtgärderna ovan, lämna då en supportförfågan här eller kontakta vår kundtjänst per telefon 0200 69000 (öppet mån-fre kl 8-16, 1,75 € /samtal + lna (mna)).