Användarnamnet är det mobiltelefonnummer som din arbetsgivare har gett till ePassi. Ange ditt telefonnummer i formen 0401234567.


Kontrollera att lösenordet är rätt stavat med stora och små bokstäver.


Om det behövs kan du beställa ett nytt lösenord här.


Kontrollera också med din arbetsgivare att du har lagts till som förmånstagare.