Om du vill att vi återbetalar saldot du har laddat till ditt eget konto, vänligen kontakta omaraha@epassi.fi.


Vi utför gireringen manuellt och den visas på ditt bankkonto inom 5 bankdagar. Vi debiterar en serviceavgift på 5€ för gireringen, genom att dra av beloppet från saldot.