Kännedom om våra användare

Vad betyder ”kännedom om våra kunder”?
Målet med kundkännedom är att lära känna våra kunder och motverka kriminell verksamhet, så som penningtvätt och finansiering av terrorism. För att öka vår k...
Varför behöver ja svara och vad händer om jag inte besvarar frågorna?
I enlighet med regelverket kring penningtvätt måste Epassi känna sina kunder. Vi får inte ingå avtal eller utföra enskilda betalningstransaktioner med kunde...
Behöver jag verifiera min identitet om jag endast vill använda mig av de personalförmåner som beviljats av min arbetsgivare?
Nej, det behöver du inte. Identifieringsverifikationen gäller endast de som önskar nyttja tjänsten MinaPengar och Finnair-poäng genom Epassi. 
Är Epassi ensam om att ställa frågor för att öka kännedom om sina kunder?
Nej. Penningtvättslagstiftningen kräver att alla betaltjänstleverantörer, banker, och finansiella institutioner samlar den här informationen.  Till exempel...
Vilken tjänst använder Epassi för att verifiera min identitet? Och vilken information för Telia till Epassi?
Vi använder Telias starka autentisering.  I Telias tjänster kommer du att verifiera din identitet med dina bankuppgifter eller Mobilt ID. På det här sätter...
Vilken information kommer jag bli tillfrågad?
För att vi ska öka vår kundkännedom enligt lagen om penningtvätt behöver du dela med dig av information gällande:  1.Adress  2. Nationalitet 3.Huvudsaklig ...