Målet med kundkännedom är att lära känna våra kunder och motverka kriminell verksamhet, så som penningtvätt och finansiering av terrorism. För att öka vår kundkännedom behöver vi ställa ett antal frågor till alla våra kunder, utan undantag. 

Vi ställer inte dessa frågor för att vi har några misstankar om dig och din verksamhet. Vi vill bara säkerställa att Epassi är säkert för alla sina användare