Ibruktagande

Betalning av personlig andel
Som arbetsgivare är det möjligt att ställa in så att förmånerna kräver en viss personlig andel av den anställda. I det här fallet ställs in en procentuell p...
När är förmånerna i bruk?
Epassi Go Det laddade saldot är i bruk efter att vi mottagit betalningen av fakturan. Förmånen är i bruk till slutet av det kalenderår som laddningen är gj...