Ibruktagande

När är förmånerna i bruk?
ePassi Go Det laddade saldot är i bruk efter att vi mottagit betalningen av fakturan. Förmånen är i bruk till slutet av det kalenderår som laddningen är gj...
Betalning av personlig andel
Som arbetsgivare är det möjligt att ställa in så att förmånerna kräver en viss personlig andel av den anställda. I det här fallet ställs in en procentuell p...