Epassi Go

Det laddade saldot är i bruk efter att vi mottagit betalningen av fakturan. Förmånen är i bruk till slutet av det kalenderår som laddningen är gjord till av arbetsgivaren.


Epassi Plus

Det laddade saldot är i bruk genast efter ibruktagandet. Förmånernas giltighetstid är oftast till slutet av kalenderåret.