Som arbetsgivare är det möjligt att ställa in så att förmånerna kräver en viss personlig andel av den anställda. I det här fallet ställs in en procentuell personlig andel till förmånen, och personliga andelen betalas då på en av två sätt:


1) Arbetsgivaren drar av den personliga andelen från den anställdes lön. För att göra detta får arbetsgivaren statistik om användningen av förmånerna genom att logga in till arbetsgivarens konto.


2) Den anställda betalar personliga andelen med Epassis MinaPengar-tjänst genom att ladda MinaPengar saldo till sitt Epassi-konto. Efter att ha betalat den personliga andelen så är hela förmånen i bruk med både arbetsgivarens andel och den personliga andelen ihopräknade. Med detta sätt behöver arbetsgivaren inte själv dra av någonting från den anställdas lön


MinaPengar saldot är särskilt populärt i lunchförmånen. I den är den anställdes personliga andel 75% av värdet av den dagliga förmånen, dock minst 6,80 euro. Arbetsgivaren sparar en betydlig mängd arbete när det inte behövs några månatliga avdrag.


I Epassi baseras kostnaderna på den faktiska användningen av förmånerna, dvs arbetsgivaren får ingen förlust av outnyttjade saldon.