Om din arbetsgivare erbjuder dig Epassi Pendling kan du använda förmånen för personliga resor och säsongskort. Pendlingsförmånen är avsedd för resor mellan bostad och arbetsplats.

Epassi fungerar som betalningsmetod vid t.ex. R-Kiosker, HRT/HST:s betjäningspunkter, Alepa, VR:s Matkalla app och lokala serviceställen.


Meddela kassan att du betalar med Epassi Pendling, ange ditt telefonnummer som är registrerat till Epassi och uppvisa legitimation. Kassörskan verifierar din identitet och utför betalningen baserat på ditt telefonnummer. Vid Alepas betjäningspunkter sker betalningen med Epassi appen. När du betalar med HRT:s mobilapplikation, välj Epassi som betalningsmetod – du hittar ytterligare anvisningar för att betala med HRT :s applikation här(på finska).


Till VR:s Matkalla app kan du lägga till Epassi som betalningsmetod enligt denna anvisning(på finska).


Nedan hittar du listan över platser där Epassi fungerar som betalningsmetod.


Huvudstadsregionen (HSL)


Pendlingsförmånen kan laddas på ett personligt HRT-kort:


• I R-Kiosker


• I Alepa


• Vid HRT:s serviceställe (Järnvägstorget) 

• I K-Citymarket


• Vid gemensamma serviceställen (Esbo centrum, Hagalund, Alberga och Mattby)


Epassi Pendlingsförmånen kan även användas som betalningsmetod i HRT:s app. Observera att HRT:s app inte godkänner Epassi som betalninssätt till fortlöpande sparbeställningar.


Åbo (Föli)


• R-Kiosker


• Föli:s servicepunkt (Forum)


• Skanssi Monitori


• Nådendals servicepunkt  


• Reso bibliotek


• I Stockmann


Tammerfors (Nysse)


• R-Kiosker


• Stockmann Tammerfors


• K-Citymarket Turtola


Kuopio (Vilkku)


Laddas på ett personligt Waltti-resekort som säsong eller som värde


• I R-Kiosker


• Vid serviceställen (Kuopio Info, Valtuustotalo och Sokos)


Jyväskylä (Linkki)


Laddas på ett personligt Waltti-resekort som säsong eller som värde


• Linkki servicepunkt i Forum


• I R-Kiosker


På andra håll i Finland


• Lokala serviceställen


• R-Kiosker


• VR Matkalla applikation