Om du har gjort en dubbel betalning eller betalat till fel ställe, vänligen kontakta företaget. Det ställe som mottagit betalningen måste bekräfta den annullerade betalningen (betalarens namn, tidpunkt och belopp) till ePassi per e-post (info@epassi.fi).


Orsaken är att ePassi inte har rätt att ingripa i de betalningar som görs utan mottagarens tillstånd, efter att betalningstransaktionen är gjord. Leverantören kan också själv annullera betalningen om det gått mindre än en timme sedan transaktionen.