Naturaförmåner i beskattningen

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47886/naturaf%C3%B6rm%C3%A5ner-i-beskattningen9/


Köp av natura- och personalförmåner med riktade betalmedel

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48429/k%C3%B6p-av-natura--och-personalf%C3%B6rm%C3%A5ner-med-riktade-betalmedel/ 


Personalförmånerna i beskattningen

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/62486/personalf%C3%B6rm%C3%A5nerna-i-beskattningen6/