Naturaförmåner i beskattningen

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47886/Naturaformaner_i_beskattningen/ 


Köp av natura- och personalförmåner med riktade betalmedel

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48429/k%C3%B6p-av-natura--och-personalf%C3%B6rm%C3%A5ner-med-riktade-betalmedel/ 


Arbetstagarens frivilliga motions- och kulturverksamhet som skattefri förmån

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47923/arbetstagarens_frivilliga_motions_och_k/