Allmänt

Skattemyndighetens anvisningar
Naturaförmåner i beskattningen https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47886/naturaf%C3%B6rm%C3%A5ner-i-beskattningen9/ Köp av...
Serviceavgifter
Aktuella serviceavgifter och kommission finns på Tjänsteleverantörernas registreringssida, nederst på sidan under " Sopimusehdot", avtalsvilkor.