Allmänt

Skattemyndighetens anvisningar
Naturaförmåner i beskattningen https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47886/Naturaformaner_i_beskattningen/  Köp av natura- o...
Serviceavgifter
Aktuella serviceavgifter och kommission finns på Tjänsteleverantörernas registreringssida, nederst på sidan under " Sopimusehdot", avtalsvilkor.