Leverantörerna har alltid två användarnamn, med vilka du kan granska och ändra företagets eller verksamhetsställets uppgifter. Varje verksamhetsställe har ett företag bakom sig, med vilket Epassi avtalat om förmedling av betalningarna.


  1. Företagets, d.v.s. leverantörens användarnamn (användarnamnet i textform). Informationen som visas under tjänsteleverantören är endast synlig för Epassi och företaget. I uppgifterna ingår bl.a. allt material som behövs i bokföringen. Företagets ledning har tillgång till uppgifterna. Via företagets användarnamn är det möjligt att hantera även verksamhetsställets information.
  2. Verksamhetsställets användarnamn (användarnamnet en sifferserie). Under verksamhetsstället hittar du den information som visas för kunder. Dessutom ser du dagens transaktioner, det material som behövs för att räkna kassan och verifieringskoder. Den här kan användas av personalen på verksamhetsstället.


Minns att Logga in som en Merchant/Palveluntarjoaja: