För att vi ska öka vår kundkännedom enligt lagen om penningtvätt behöver du dela med dig av information gällande: 

1.Adress 
2. Nationalitet
3.
Huvudsaklig finansieringskälla eller sysselsättning
4.Om du är eller om du har varit en politiskt utsatt person (PEP) de senaste 12 månaderna? Eller om du eller någon av dina närmaste släktingar har haft ett nära samröre med en?