Med Epassi Sport kan du till exempel betala hyran för skidutrustning. Kontrollera om det är möjligt att hyra utrustning med Epassi. Kom ihåg att sportförmånen är personlig.