Med ePassi Sport kan du till exempel betala hyran för skidutrustning. Kontrollera om det är möjligt att hyra utrustning med ePassi. Kom ihåg att sportförmånen är personlig.