Med Epassi Sport kan du till exempel betala hyran för skidutrustning. Kontrollera om stället tar imot Epassi betalningar via vår sökfunktion. Kom ihåg att sportförmånen är personlig.