Epassi Sport kan tyvärr inte användas för betalning av massage på grund av att massage inte är en fysisk träning som enligt anvisningar från skattemyndigheten kan betalas med Sport förmånen.


Däremot kan massage betalas med Epassi Välmående, om din arbetsgivare valt att ta den ibruk.


Mer information om Epassi Välmående hittas här(på finska)!