Epassi Sport kan inte användas för betalning av massage på grund av att massage inte är aktiv motion enligt anvisningar från skattemyndigheten.

Däremot kan massageförmån aktiveras för Epassi Välmående.