Du kan redigera ditt telefonnummer samt din epostadress i Epassi appen via  Användare- fliken.


Kontakta info@epassi.fi för att ändra för- eller efternamnet.