Förmånens beskattningsvärde betalas till arbetsgivaren från MinaPengar saldo. Dessa två utgör tillsammans den förmån som ska användas, såsom t.ex Lunchförmånen. 


Andelen du själv laddat och det återstående antalet vardagar under månader inverkar på följande sätt på det tillgängliga saldot:

När du lägger till din egen andel lägger systemet automatiskt till arbetsgivarens andel för de återstående arbetsdagarna under månaden.


Om du laddar för ett större värde än de arbetsdagar som återstår under månaden, kommer systemet inte att öka arbetsgivarens andel för hela summan. Arbetsgivarens andel laddas automatiskt den första dagen varje månad. Därför kan ditt personliga saldo vara större än ditt tillgängliga lunchsaldo.


Om du använder upp ditt saldo före månadens slut, flyttas inget värde över till nästa månad. Ditt saldo är åter tillgängligt när du laddat din andel. Du kan ladda din andel när som helst och förmånen är tillgänglig omedelbart.